Bil kunde inte bromsa efter besiktning

Transportstyrelsen lägger fram förslag om att bilen enbart behöver besiktigas en gång per år – samtidigt måste 81 stationer stängas ner för att de brister i sina rutiner, och en man lämnar en besiktningsstation för att åka hem utan att bromsarna fungerar. Hur säkert är det att köra bil i Sverige? 

När en man i Örnsköldsvik satte sig i bilen för att köra hem från sin besiktning hände det som inte fick4870486-bil-pa-vag-genom-alle hända: bromsarna slutade att fungera. Mannen märkte under bilfärden att bromsarna slutade fungera allt eftersom och när han kom befann sig vid en avfart gick det inte att bromsa överhuvudtaget. Som tur är fungerade bilens handbroms och mannen lyckades ta sig hem ändå, men tänk vad som hade kunnat hända – och hur är det ens möjligt? När mannen faktiskt körde hem från sin besiktning. Företaget som ansvarar för besiktningen har tagit fullt ansvar för misstaget. “Vi har inga ursäkter” säger stationschefen.

Det är inte heller bara detta företag som har misslyckats med en bilbesiktning, det är hela 81 stationer som har tvingats stänga på grund av för många brister. Bland annat får Clearcar AB inte längre besikta fordon, då de vid den senaste tillsynen har brustit i rutiner om vad som ska kontrolleras och bedömas samt introduktion av nya medarbetare – någonting som självklart bör fungera.

Att besikta bilen är någonting alla bilägare måste göra, detta för att det helt enkelt ska vara säkert på vägarna. Det var 1963 som Riksdagen beslutade att grunda Svensk bilprovning AB och i samband med det infördes kontrollbesiktningar. Fram till 2010 hade Svensk bilprovning monopol på att göra bilbesiktningar men nu har marknaden privatiserats och det finns flera olika bolag som får göra detta, man måste dock vara ackrediterade hos den statliga myndigheten. Det kan även vara därför det är fler som stationer som nu behöver stänga – för att få in mer pengar. Michael Luft, biljurist, förklarar:

Finns det dubbla intressen så ökar risken för fusk. I dag är det så att många kunder kommer till en verkstad och ber om en service, för att sedan få bilen körd till besiktningen. Men då säger verkstaden ofta ”Vi gör tvärtom. Vi tar besiktningen först och åtgärdar felen sedan”. Om man då har intressen i båda verksamheterna finns det risk att man överdriver problemen för att skapa mer jobb i verkstaden. Källa

Säkert på vägen

Att vara säker på vägarna är otroligt viktigt, med allt från att man har en bil med exempelvis bra bra ljus och frontbågar (mer om detta på oljebaren.se/frontbagar) till att man kör ordentligt och anpassar sin körning efter väder och väglag. Sedan förra året har även Transportstyrelsen tagit fram ett förslag om att det skulle räcka med att besiktiga bilen en gång varannat år, men många har varit kritiska mot detta och det kan nog vara bra att tänka igenom detta ordentligt. Bilen är trots allt någonting som måste fungera till hundra procent, annars kan det gå illa.