Biltvätt och miljön

Funderar du på att starta en biltvätt, eller en bilverkstad med tillhörande biltvätt? Då är det bra att ha rådgivning kring kemikalier innan du sätter igång. Vad ska man tänka när man vill tvätta sin bil egentligen?

autobilJa, fultvättar tar verkligen på miljön. Men fultvätt menas de som står på gatan och tvättar sin bil, för att sedan låta vattnet åka ner i brunnar, ut i naturen och förorena allt från sjöar till drag. I Sveriges Radio kan en läsa en artikel om hur mycket bättre det är för miljön att verkligen tvätta sin bil i en biltvätt i stället för att tvätta den på gatan. När man låter sin bil tvättas på gatan så kommer smutsen ner i naturen, och smutsen består ofta av tungmetaller och andra gifter samt kemikalier som är svåra för naturen att bryta ner, i stället förorenar och dödar gifterna liv i sjöar och hav. Inte alls bra alltså.

Starta en biltvätt med miljövänliga medel

Det finns flertalet biltvättare runt om i landet som trotsar rådande miljötänk, rapporteras det om i denna artikel i Svenska Dagbladet. Många vet om hur dåligt det är för miljön att stå hemma på garageuppfarten och svabba bilen ren,  men en av fem gör det ändå. Till följd är det en massa olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som rinner ut i skog och mark. Viktigaste är att aldrig tvätta på asfalterade gator eller ytor.

Om du sedan vill starta en egen biltvätt är det bra att tänka på att testa så att alla medel man använder är miljövänliga. På den oberoende sajten Hallå Konsument kan man få massor med mer tips. Bland annat kan man starta en Svanen-märkt biltvätt eller tvätthall som använder mer skonsamma rengöringsmedel. På biltvätten ska finnas filter och reningsstopp i avloppen på tvättfirman så att tungmetaller och partiklar samt olja renas innan det släpps fritt ut i avloppsnätet.

Ett sista råd är att om man inte har automattvätt eller en tvätthall nära sig så är det bättre att tvätta på grus eller gräs än på gatan eller garageuppfarten. I och med detta så förs inte tvättvattnet direkt till vattendrag eller dagvattenledningar. Det renas, om än med stor smärtsamhet, av naturen själv.