Husbilsförsäkring

Husbilen är ett populärt val för den som vill kunna resa runt med stor frihet men ändå åtnjuta stor komfort. Husbilen har dock inte bara namnet och komforten gemensamt med ett hus; en ny fullutrustad husbil kan även kosta som ett mindre hus. Detta tillsammans med att husbilar är tunga fordon som kräver bra körvana för att framföra säkert gör att man bör fundera på att skaffa sig en ordentlig försäkring innan man ger sig ut på landsturné. Här är några korta fakta rörande husbilsförsäkring och varför man bör skaffa sig en sådan.

Obligatorisk en husbilsförsäkring fungerar som för andra fordon som körs på svenska vägar. Det vill säga för att få lagligt köra husbilen på väg är en trafikförsäkring obligatorisk. Trafikförsäkringen täcker skador på andras egendom och personskador som kan uppstå vid en olycka.
Halvförsäkring Vill man ha skydd även för skador på sin husbil bör man teckna en halv- eller helförsäkring, då ingår trafikförsäkringen. En halvförsäkring ger ett mycket utökad skydd jämfört med endast en trafikförsäkring. Enligt lag måste försäkringsbolagen erbjuda momenten rättsskydd, brand-, glas-, stöld-, maskinskade- och räddningsförsäkring. En del försäkringsbolag erbjuder ytterligare moment i sina halvförsäkringar så det kan vara värt att ta en extra titt på de olika bolagens försäkringar och se om några av dessa extra moment är viktiga för dig.
Helförsäkring I en helförsäkring ingår förutom alla moment i halvförsäkringen även försäkring för vagnskada. Denna försäkring täcker skador på din husbils kaross såsom repor och bucklor. Detta gäller för skador som uppkommer vid singelolyckor eller vid skadegörelse och liknande.
Premier och självrisk Beroende på bolag och försäkringstyp skiljer sig givetvis premien man måste betala åt. Man kan också ofta välja mellan att ha en högre premie och en lägre självrisk eller en lägre premie och en högre självrisk. Vad man bör välja beror på hur stor risk man upplever att man har för sin husbil och hur stor möjlighet man har att betala en hög summa för självrisken om man behöver utnyttja försäkringen. Olika försäkringsbolags upplägg för premier och självrisker kan skilja sig åt en hel del så det är här man behöver läsa på mest innan man bestämmer sig för vilken försäkring man ska teckna.

En husbil är en stor investering i familjens fritid och man bör planera ordentligt innan man slår till och skaffar en ny eller begagnad husbil. Det är klokt att redan innan man skaffar sin husbil kolla upp vad för försäkring man vill ha och ta med kostnaden för denna när man budgeterar för inköpet av husbilen.