Industriell automation och ”Industri 4.0”

Industriell automation ger högre produktivitet till lägre kostnad och har kommit att bli ett viktigt moment för den personalbrist som råder inom bilindustrin. Samtidigt är många småföretagare oroliga för att det konkurrerar ut små verksamheter och gynnar stora industrier som har råd att köpa ny, effektiv och automatiserad teknik. Och om produktionen till största del utförs av robotar: vem ska då betala skatt?

Automatiserad montering av fästelement är ett exempel på industriell automation, det handlar om att skapa teknik som på olika vis underlättar en produktionsprocess. Det gör också att man har kommit så långt att många moment i en tillverksningsprocess sker helt automatiserat, och att underhållet också går att automatisera. Den nya tekniken är säker, effektiv och skapar mycket goda mervärden.

Många småföretagare idag känner stor stress inför digitalisering och automatisering. För konsumenternas del är den färdiga produktens kapacitet och pris avgörande, och därför blir automationen en del av en stark konkurrenskraft som kan bli svår för egenföretagare att nå upp till. Storföretag kan erbjuda en mycket större kapacitet än småföretag, och i slutändan är konsumenterna förstås resultatintresserade. Att vårt nuvarande ekonomiska system är gjort för att produktionen genererar skatteintäkter

Smart teknik ger smarta jobb

Samtidigt vägs det upp av att industrierna har personalbrist – på grund av att folk väljer att försöka starta småföretag som i slutändan inte går runt. För samhällets del måste det finnas en större logik mellan det som efterfrågas och arbetskraft som finns tillgänglig på arbetsmarknaden. Här kommer automatiseringen in som en livräddare. Kan den ersätta tunga, riskabla jobb som folk inte längre vill ha?

Många ingenjörer inom bilindustrin menar att det kommer utveckla branschen och därmed ge de anställda större möjligheter att slippa monotona arbetsuppgifter. Det kommer också göra bilarna avsevärt mycket säkrare att både producera och köra. Den automatiserade industrin kommer också kunna leverera mindre resurskrävande teknik inför den gröna omställningen. I HBL granskar de hur automation och AI används och hur det påverkas – och kommer påverka oss – i framtiden.

Fakta:

  • Vi räknar vår tidsepok som den fjärde industriella revolutionen (”Industri 4.0”)
  • Till den hör AI, IOT och big data
  • Kollaborativa robotar som interagerar med människor
  • Den syftar till att ge tekniskt stöd åt människans produktion