Körjournal i app allt mer populär

Allt fler övergår nu till ett digitaliserad körjournalsystem. Marknaden har revolutionerats med den nya tekniken som gör det möjligt att spåra bud och leveranser, något som efterfrågas starkt hos kunder. Inom transportindustrin men också inom kollektivtrafiken gör den sig dessutom populär som ett verktyg att undvika konflikter på.

En digital körjournal app är ett verktyg som många inom transportindustrin använder för att på olika sätt effektivisera sina leveranser och körningar. Man använder dem inom leveranser för att både effektivisera körsträckan, minska klimatpåverkan och arbeta med sin kundservice. Inom kollektivtrafiken använder man dem för att registrera körsträckor.

En GPS-journal missar inte en meter

Som regel måste man som yrkeskörare rapportera sina körsträckor till Skatteverket som har regler kring hur det ska göras. Man använder också körjournaler inom transportindustrin för att räkna ut när det är dags för paus och när man kört längre än tillåtet. Traditionellt har man använt manuella körjournaler som också givit upphov till en rad slarvfel och konflikter.

En digital körjournal har fördelen att man undviker mänskliga misstag. SR kunde rapportera i brister på kommunens busstrafik där man i flera månader har kört utan att ha fört journal. Som åtgärd har man installerat en GPS-baserad körjournal som det i princip är omöjligt att göra fel på.

– Den största skillnaden är att varenda meter som bilen rullar registreras och skulle det då vara tveksamheter så kan man i efterhand gå in och titta var bilen har körts.  – Lyssna på inslaget här.

De digitala körjournalerna minskar också klimatpåverkan då det är betydligt enklare att planera en rutt utefter vad som kräver minst antal körda kilometer.