Säkerheten viktigast på vägen

Att jobba med vägarna som bilarna kör på, kräver en bra container men även säkerhetstänk redan från start. Det har blivit farligare att jobba på vägarbeten i Sverige, enligt en stor undersökning av Seko.

När det kommer till entreprenadarbeten vid vägar är säkerheten a och o. Det gäller även för förvaringen av verktyg och maskiner, som ofta uppgår till höga värden. Det kan behövas en eller två pålitliga och tåliga containrar, jag hittade en bra förrådscontainer här bland annat.

Farligt att jobba på vägar

Det är viktigt med säkerheten, som nämnt. Inte minst efter att en kan läsa i Sveriges Radio om hur det blir allt farligare att jobba som just vägarbetare i Sverige. Det är fackförbundet Seko som har låtit göra en undersökning i ämnet och kommit fram till det ganska skrämmande resultatet. Det är medlemmarna i det egna fackförbundet som fått besvara frågor kring hur de har det på sin arbetsplats. Vad är det då som har kommit fram ur rapporten mer konkret? Enligt tidningen Arbetet är det detta:

  • Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser har ökat kraftigt de senaste åren
  • Hela 45 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de varit med om trafikrelaterade incidenter under de senaste året, något som 2011 låg på 26 procent
  • Trafiken går endast 30 centimeter från arbetarna på vägen och bilister visar liten hänsyn
  • Man känner sig vidare aldrig till 100 procent säker och många kör för fort
  • Vid vägarbeten krävs en utökad hastighetsbevakning och begränsa antalet entreprenadled till två för att hålla uppe säkerhetsnivån
  • Led alltid om trafiken vid vägarbetsplatser på större vägare och höj böterna för de som bryter mot hastighetsbegränsningar vid just vägarbeten

Det är hela 1006 medlemmar i Seko som blivit intervjuade och det i ett slumpmässigt urvalssystem ut Sekos eget medlemsregister inom området för just väg- och banarbeten.

Förebyggande arbetsmiljöarbete – även på vägen

På Arbetsmiljöverkets hemsida går det att läsa mer om arbetsmiljö och vikten av detta, samt lagar och reglementen som rör detta viktiga område. Inte minst när det kommer till arbete med maskiner och arbetsutrustning samt arbetsskador som kan förekomma och förebyggas. Många arbetsskador har nämligen ett så kallat direkt samband med användningen av maskiner, ute eller inomhus. Men genom ett högt säkerhetstänk redan från början kan arbetsgivaren undvika att anställda skadas i sitt arbete.